Privacy en informatiebeveiliging in ziekenhuizen (NL)

26-01-2015

Discussiepanel met informatici in de zorg

Op maandag 26 januari organiseert AET tezamen met Flevum een discussie event met bestuurders, CIO’s en CISO’s van ziekenhuizen. AET tracht op deze manier te voorzien in een discussieplatform in de zorg waar o.a. onderwerpen rond authenticatie en digitaal tekenen aan de orde komen.

De digitale informatiehuishouding is vandaag de dag een van de kritische succesfactoren voor de bedrijfsvoering van ziekenhuizen. Om hoogwaardige zorg te kunnen leveren, moeten zorgverleners 24/7 kunnen beschikken over relevante patientdata. Tegelijkertijd dient er te worden voldaan aan hoge (inter)nationale normen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Ziekenhuizen moeten de privacy van patienten te allen tijde waarborgen. Op dit moment ervaart een groot aantal ziekenhuizen de uitdagingen die met deze dynamiek gepaard gaan.

  • Informatiebeveiliging is meer dan een IT aangelegenheid. Hoe maak je informatiebeveiliging tot een strategisch thema en interesseer je tegelijkertijd alle lagen van de organisatie.
  • Wat zijn de risico’s van een versplinterd of verouderd onderliggend applicatielandschap en hoe ga je hier mee om?
  • Het toenemend gebruik van de Cloud: wat betekent dit voor authenticatie?
  • Wat is de invloed van de nieuwe privacywetgeving die op Europees niveau wordt voorbereid, bijvoorbeeld op de ontwikkeling van Big Data.

Lex Pater, ICT manager van het Flevo Ziekenhuis vertelt tijdens deze bijeenkomst over de vooruitstrevende aanpak voor informatiebeveiliging bij het Flevo Ziekenhuis. In zijn team beschikt hij over een security expert met een technologische focus, terwijl buiten zijn team een belangrijke rol is weggelegd voor een ISO/kwaliteitsexpert die een voortrekkersrol vervuld met betrekking tot cultuur- en gedragsaspecten. Vervolgens zal Ton Hafkamp, Manager ICT van het St. Jansdal ziekenhuis zijn praktijkervaringen delen. Hij gaat in op de meer-jaren aanpak die hij gekozen heeft om informatiebeveiliging en privacy van een voornamelijk technisch onderwerp te maken tot een onderwerp dat iedereen aangaat. In zijn verhaal laat hij zien waar je begint en wat daarbij belangrijk is. Hierna heeft u de gelegenheid om met uw vakgenoten te praten over de uitdagingen waar u voor staat ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy en te leren van elkaar. De discussie vindt plaats onder leiding van Andrea Beerten, voormalig Chief Information Security Officer van A12-ziekenhuizen, het samenwerkingsverband tussen het Medisch Centrum Haaglanden, het Groene Hart ziekenhuis en het Bronovo.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met sales@aeteurope.com